انتخاب صفحه
شماره 5160 - پنجشنبه 1 خرداد 1399
شماره های پیشین:

فراخوان مقاله سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی در حوزه توانمندسازی افراد بهبود یافته از اعتیاد

به گزارش روابط عمومی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران ، این سازمان در نظر دارد با عنایت به الزامات مندرج در جزء 3 بخش ث ماده 80 برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور مبنی بر صیانت، توانمندسازی، آموزش، حرفه ومهارت آموزی و در نهایت ضرورت بازگرداندن معتادین و آسیب دیدگان اجتماعی به خانواده و چرخه زندگی سالم، اقدام به راه اندازی و شروع به کار مجدد مراکز بهاران درسطح مناطق 22 گانه نماید.گفتنی است؛ با توجه به فعالیت این مراکز طی چند سال گذشته و با اولویت و تمرکز ویژه و با اجرای طرح انضباط شهری مجموعه‌هایی از اقدامات کالبدی سخت افزاری و نرم افزاری را در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی و همچنین با اولویت رسیدگی به وضعیت معتادین، کارتن خوابها ضرورت اصلاح  و بازبینی پروتکل و دستورالعمل اجرایی، نسبت به دریافت مقالات علمی‌کاربردی در محورهای ذیل اقدام می‌نماید.همچنین این سازمان به مقالات برتر که قابلیت بهره برداری از آنها در سند و پروتکل جامع مراکز بهاران را داشته باشد، به صورت ویژه مورد تقدیر قرار 
خواهند گرفت.
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen