انتخاب صفحه
شماره 5185 - یکشنبه 8 تیر 1399
شماره های پیشین:

پشت پرده قطعنامه‌های حقوق بشری علیه ایران

پیش‌نویس قطعنامه ارایه شده توسط سوئد و برخی دیگر از کشورهای غربی در مورد وضعیت حقوق بشر در چهل و سومین اجلاس شورای حقوق بشر با 22 رای مثبت در مقابل 8 رای مخالف و 15 ممتنع یا غایب به تصویب رسید. در این قطعنامه ضمن تمدید یکساله فعالیت گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، از کشورمان خواسته شده برای همکاری‌های بیشتر به این گزارشگر دسترسی‌های لازم داده شود. به گزارش خبرآنلاین، صدور چنین قطعنامه‌ای که مسبوق به سابقه است، بار دیگر شائبه‌های فراوانی را بوجود می‌آورد: اول اینکه چرا باید برای ایران گزارشگر ویژه تعیین شود؟ در حالیکه وضعیت حقوق بشر در ایران به مراتب بهتر از بسیاری از کشورهای دیگر است که اصول اولیه حقوق بشر را رعایت نمی‌کنند، ولی ایران را متهم به نقض حقوق بشر می‌کنند. آنها همیشه مستثنی بوده و نقض حقوق بشر در در آن کشورها نادیده گرفته می‌شود. دوم اینکه اصولا مبنای صلاحیت گزارشگران ویژه بر چه اصل و پایه‌ای استوار است؟ سوم اینکه اگر گزارشی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران تهیه می‌شود، چرا یکسویه است و به آثار تروریسم اقتصادی رژیم آمریکا و اعمال غیر انسانی و ضد بشری آن علیه مردم کشورمان اشاره‌ای نمی‌شود؟ چرا در چنین گزارش‌هایی کوچکترین توجهی به مرگ بیماران پروانه‌ای یا زنان، مردان و کودکانی که از بیماریهای صعب‌العلاج رنج می‌برند و به دلیل تحریم دارو از بنیادی ترین حق خود و اصل حقوق بشری یعنی «حق حیات» محروم می‌شوند، اشاره‌ای نمی‌شود؟

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen