انتخاب صفحه
شماره 5185 - یکشنبه 8 تیر 1399
شماره های پیشین:

برنامه مزدوران اماراتی برای تجزیه یمن

شورای انتقالی جنوب یمن که تحت کنترل امارات است در راستای تشکیل حکومت خودمختار اعلام کرد که قصد دارد کل جنوب را به کنترل کامل خود درآورد. 
به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، «احمد بن بریک» معاون رئیس شورای انتقالی جنوب (که تحت حمایت امارات قرار دارد) در توییتی اعلام کرد که قصد دارد در راستای تشکیل حکومت خودمختار، با بیرون کردن نیروهای دولت مستعفی از جنوب یمن، این مناطق رابه کنترل کامل خود درآورد.
بن بریک مدعی شد: حکومت خودمختار «خواسته‌ای مردمی» نه فقط در عدن بلکه در تمامی استان‌های جنوبی است!
معاون رئیس شورای انتقالی جنوب یمن همچنین نوشت: تحقق حکومت خودمختار در گرو برکناری چهره‌های برجسته دولت و تاجران جنگ‌ها در دولت «مشروع» است. 
این امر نیز با تشکیل کمیته‌هایی برای دولت خودمختار در تمامی استان‌های جنوبی ممکن می‌شود. شورای انتقالی جنوب یمن ۱۹ ژوئن جاری کنترل استان سقطری را به دست گرفته و حکومت خودمختار در جنوب یمن اعلام کرد.
این امر با مخالفت کشورهای عربی و جامعه جهانی مواجه شد. همچنین از هشت استان جنوب یمن، شش استان مخالفت خود را با حکومت خودمختار اعلام و بر تعهدات خود به دولت مستعفی یمن و عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهور آن تاکید کردند.
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen