انتخاب صفحه
شماره 5187 - سه شنبه 10 تیر 1399
شماره های پیشین:

بررسی لوایح الحاق ایران به موافقتنامه‌های استراسبورگ و وین در دولت

وزارت دادگستری لوایح «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه‌های استراسبورگ و وین» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به کمیسیون لوایح هیئت دولت ارایه کرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، مفاد و محتوای موافقتنامه استراسبورگ درباره «طبقه بندی بین‌المللی اختراعات» است که در(۱۷) ماده و هر ماده، تحت عنوان مشخصی تنظیم و تدوین شده و در تاریخ چهارم فروردین ماه ۱۳۵۰ به امضا و تصویب رسیده و در مورخ ششم مهر ماه ۱۳۵۸ نیز مورد اصلاح قرار گرفته است.
همچنین مفاد و محتوای موافقتنامه وین، درباره «تأسیس یک طبقه بندی بین‌المللی عناصر تصویری علائم» است که در خرداد ماه ۱۳۵۲ امضا و تصویب و در نهم مهر ماه ۱۳۶۴ نیز اصلاح شده است.
موافقتنامه‌های مزبور، دو حلقه از زنجیره معاهدات، توافقات و کنواسیون‌های بین‌المللی است که معطوف به هدف کلی حمایت از مالکیت معنوی و فکری، در مراجع و نهادهای مرتبط بین‌المللی به تصویب رسیده‌اند.
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen