انتخاب صفحه
شماره 5187 - سه شنبه 10 تیر 1399
شماره های پیشین:

شناسایی ذخایر معدنی در ۱۳۰ هزار کیلومتر مربع از کشور

معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت: امروز اجرای عملیات شناسایی و پی‌جویی در وسعتی به میزان ۱۳۰ هزار کیلومتر مربع از مساحت کشور در قالب انجام ۱۰ پروژه شناسایی انجام شده است.به گزارش روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، «علیرضا شهیدی» در آستانه روز ملی صنعت و معدن ( دهم تیرماه) ضمن تشریح عملکرد این سازمان در دوره یکساله (تیرماه ۱۳۹۸ تا تیرماه ۱۳۹۹) افزود: در حوزه اکتشاف ذخایر معدنی (شناسایی- پی‌جویی) آغاز عملیات واگذاری و آزادسازی ۶۰ محدوده اکتشافی در کشور، اجرای عملیات شناسایی و پی‌جویی به میزان ۱۳۰ هزار کیلومتر مربع در قالب انجام ۱۰ پروژه شناسایی- پی‌جویی مواد معدنی برای ۳۲ محدوده مختلف کشور، انجام عملیات اکتشاف عمومی در قالب ۱۶ محدوده بخشی از فعالیت‌های این بخش است.به گفته وی، انجام اکتشافات ژئوشیمیایی و تهیه گزارش‌های استانی با نگاهی به داده‌های زمین‌شناسی و اکتشافی برای ۹ استان، انجام ۹ پروژه مدلسازی اکتشافی،  تهیه اطلس نقشه‌های زیرساختاری در قالب پنج استان و تهیه اطلس نقشه‌های پتانسیل مواد معدنی برای ۲۷ استان به عنوان دستاوردهای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور طی دوره یکساله تیر ۹۸ تا تیر ۹۹ به ثمر رسیده است. رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، شناسایی و پی‌جویی پتانسیل‌های معدنی کشور در ۱۳۰هزار کیلومتر مربع، ۵۲ نقشه زمین‌شناسی کاربردی در مقیاس‌های مختلف، ۴۷ نقشه‌ مهندسی را به عنوان آمار کمی عملکرد و برنامه‌ها بر مبنای شاخص‌های اختصاصی منتهی به تیر ماه ۱۳۹۹ مطرح کرد.
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen