انتخاب صفحه
شماره 5213 - پنجشنبه 9 مرداد 1399
شماره های پیشین:

پیشنهاد

جواد لگزیان

مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی در حوزه هتلداری

کتاب در چهار بخش عمده تهیه شده است. بخش اول به کلیاتی در حوزه رفتار سازمانی و مسائل مدیریتی مرتبط با موضوع می‌پردازد. در بخش دوم به موضوع رفتار سازمانی در سطح فردی و تمام جزئیات آن پرداخته شده و در بخش سوم به مباحث رفتار سازمانی در سطح گروه و سرانجام در بخش چهارم نگاهی محدود به برخی مطالب عمده نظیر فرهنگ سازمانی، رهبری و ارتباطات، مدیریت بهره وری و سرانجام مدیریت بحران و ریسک پرداخته شده است.
سر فصل‌های کتاب عبارتند از:فصل 1: طرح موضوع،فصل 2: نگاهی اجمالی به مفاهیم نظری،فصل 3: مبانی رفتار فرد/توانایی/شخصیت/یادگیری/ادراک/ارزش‌ها و نگرش‌ها/ انگیزش،فصل 4: مطالعات رفتار گروه/روش تصمیم گیری گروهی/مطالعات رفتار سازمانی در سطح سازمان،و فصل 5: فرهنگ سازمانی/رهبری سازمان/ارتباطات سازمانی/مدیریت بهره وری/مدیریت بحران و ریسک.
«مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی در حوزه هتل‌داری» کتابی از محمد محمودنژاد را انتشارات مهکامه منتشر کرده است.

قصه‌هایی برای از یاد بردن غصه‌ها

قصه درمانی و راه و رسم زندگی از جنبه‌های روان‌شناسی موضوع نوشتار حاضر است. نگارنده در کتاب حاضر ضمن آوردن جمله‌ها و اشعاری از بزرگان جهان، ۳۸ داستان کوتاه برای به دست گرفتن سرنوشت عاطفی ذکر کرده و راه‌های مدیریت روحیه‌ و از بین بردن احساسات منفی را در قالب داستان بیان کرده است. داستان‌ها متناسب با روحیة افراد و در موقعیت‌های مختلف از جمله زمان شادمانی، ناآرامی، دلتنگی، خستگی، شکست، ناامیدی، روابط مؤثر، بروزهای چالش‌برانگیز و... به رشتة تحریر در آمده است.
در بخشی از این کتاب زیبا که از شادی معنوی میگوید، می‌خوانیم: «زنی به خاطر ابتلا به بیماری ایدز در حال مرگ بود. کشیش را خبر می‌کنند تا باعث آرامش روحی او شود. اما هیچ نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود. زن می‌گوید: من باخته‌ام. من تمام زندگی خود و اطرافیانم را ویران کرده‌ام. من دارم با درد و رنج به جهنم می‌روم و امیدی برایم نمانده است. کشیش چشمش به تصویر دختر زیبایی روی کمد می‌افتد و از زن می‌پرسد: اون عکس کیه؟ زن با قیافه خوشحال پاسخ می‌دهد: اون عکس دخترمه، زیباترین کسی که در دنیا دارم.کشیش میپرسد،ببینم اگر دخترت به دردسر بیفتد یا خطایی ازش سر بزند، کمکش می‌کنی؟ می‌بخشیش؟ بازهم دوستش داری؟ زن نالان می‌گوید: البته. من حاضرم هر چیزی که از دستم بربیاد برایش انجام دهم! چرا یه همچین سوالی می‌کنی؟ و کشیش میگوید،چون می‌خواهم بدانی که خدای تبارک و تعالی عکسی از تو دارد.»
کتاب «قصه‌هایی برای از بین بردن غصه‌ها (قصه‌درمانی داستان کوتاه روحیه بخش)» نوشته مسعود لعلی در 96 صفحه از سوی انتشارات بهار سبز منتشر شد.
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen