انتخاب صفحه
شماره 5221 - دوشنبه 20 مرداد 1399
شماره های پیشین:

روزنامه‌بازی

روزنامه اطلاعات – 20 مرداد 1360

خبر اصلی روزنامه اطلاعات به سخنان امام خمینی اختصاص داشت.‌ تیتر اصلی این خبر چنین بود:« خود ملت باید گروه اطلاعاتی باشند».‌ 
بنیانگذار انقلاب در آن زمان گفته بود: « به حسب تکلیف شرعی به همه ملت عرض می کنم که هر منزلی، دو سه تا منزل اطراف خانه خودش را ببیند چه می گذرد؟»
ان روزها، روزهای اوج درگیری نیروهای سازمان مجاهدین (منافقین) با نیروهای انقلاب بود.‌ اتفاقا یکی از تیترهای اخبار روزنامه اطلاعات چنین بود: «ده‌ها عضو نظامی و تدارکاتی مجاهدین خلق دستگیر شدند».‌ 
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen