انتخاب صفحه
شماره 5350 - سه شنبه 25 شهریور 1399
شماره های پیشین:

رکود کشنده در صنعت خودروی اروپا

صنعت خودرو اروپا که به دنبال شیوع کرونا در نیمه نخست سال میلادی جاری ۹۰ میلیارد یورو خسارت دید، نگران زیانی بیش از این در پی عدم موفقیت در مذاکرات پسا برگزیت است. ویروس  کرونا در مجموع ۶ تولیدکننده اصلی خودرو اروپایی را در نیمه نخست سال ۲۰۲۰میلادی نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹ از ۹۰ میلیارد یورو درآمد محروم کرده است. خطوط تولید خودروسازهای اروپایی به دلیل بحران بهداشتی ناشی از کرونا تقریبا دو ماه در قاره کهن متوقف شد. روزنامه اقتصادی «لزکو» فرانسه روز دوشنبه نوشت: در حالی که اصطکاک‌های عمیق و دشوار میان لندن و بروکسل واهمه عدم موفقیت در مذاکرات ر ایجاد می‌کند، متخصصان این بخش (صنعت خودرو) برآورد می‌کنند که چنین سناریویی در طول ۵ سال به خسارت ۱۱۰ میلیارد یورویی منجر می‌شود. در این بخش که پیشتر به دلیل همه‌گیری کرونا کاهش نیرو داده بود، هم اینک نزدیک به ۱۵ میلیون نفر مشغول به کار هستند. صنعت خودرو اروپا که از هه گیری ویروس کرونا به طور گسترده آسیب دیده از زیان مضاعف در صورت عدم موفقیت در مذاکرات پس از برگزیت واهمه دارد. با این سناریو میزان زیان تجاری تا سال ۲۰۲۵ ممکن است به ۱۱۰ میلیارد یورو برسد. مبلغی که به حدود ۱۰۰ میلیارد یورو خسارتی که در سال جاری به این صنعت وارد شده، اضافه می‌شود. صنعت خودرو اروپا یک فاجعه «بدون معامله» را پیش‌بینی کرده است. 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen