انتخاب صفحه
شماره 5350 - سه شنبه 25 شهریور 1399
شماره های پیشین:

روزنامه‌بازی

روزنامه اطلاعات 
 25 شهریور 1357

«11 تا 18 هزار نفر در زلزله کشته شدند»؛ تیتر و عکسهای صفحه اول چاپ دوم اطلاعات به زلزله مهیب و ویرانگر طبس اختصاص یافت. 
زمین‌لرزه‌ای به شدت 7.8  ریشترشهرستان طبس و روستاهای مجاور آن را ویران کرد. این زمین‌لرزه که یکی از بزرگ‌ترین زمین‌لرزه‌های سدهٔ اخیر در ایران بود. بعد از طبس قویترین زلزله صورت گرفته در ایران زلزله سراوان در سال 92  به شدت 7.7 ریشتر  بود که به دلیل عمق زیاد آن تخریب کمی در منطقه داشت.
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen