انتخاب صفحه
شماره 5350 - سه شنبه 25 شهریور 1399
شماره های پیشین:

دستگیری جاعل مدارک تحصیلی

با تلاش ماموران پایگاه هشتم پلیس امنیت عمومی‌تهران یکی از جاعلان مدارک تحصیلی شناسایی و بازداشت شد.به گزارش ایلنا، با دریافت خبری مبنی بر اینکه فردی در یکی از واحد‌های مسکونی حوالی میدان انقلاب با اخذ مبالغ هنگفتی از مشتریان خود مدارک تحصیلی در همه مقاطع تحصیلی جعل می‌کند، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پایگاه هشتم پلیس امنیت عمومی‌تهران قرار گرفت.این گزارش حاکی از آن است، ماموران پس از انجام یک سری اقدامات پلیسی و تایید صحت سقم خبر نتیجه تحقیقات انجام شده در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت و دستور قضائی دستگیری متهم اخذ شد.
بنا بر این گزارش، صبح روز یک شنبه تیمی‌از ماموران پایگاه هشتم این پلیس به نشانی اعلامی‌اعزام و ضمن اطمینان از حضور متهم در مخفیگاهش، موفق شدند وی را در آن مکان دستگیر و برای تحقیقات تکمیلی به پایگاه هشتم پلیس امنیت عمومی‌انتقال دهند.در ادامه این گزارش آمده است، متهم در همان بازجوئی اولیه جرم انتسابی را پذیرش و پس از تشکیل پرونده و تحقیقات تکمیلی به مراجع قضائی معرفی شد.در پایان این گزارش آمده است، تحقیقات پلیس در خصوص شناسایی و دستگیری افرادی که در این موضوع مشارکت داشته همچنان ادامه دارد.
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen