انتخاب صفحه
شماره 5351 - چهارشنبه 26 شهریور 1399
شماره های پیشین:

کاهش ۸۰ هزار نفری مراجعه به سازمان امور مالیاتی

معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی از کاهش ۸۰ هزار نفری مراجعه فعالان اقتصادی به طور روزانه برای دریافت استعلام پرداختی‌ها به سازمان امور مالیاتی خبر داد.محمدعلی دهقان در شانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به اینکه مجموعه حاکمیت جدا از دنیای تکنولوژی امروز نیست، افزود: حاکمیت می‌تواند از فضای الکترونیکی و اینترنتی برای دستیابی به اسناد جهت صدور مجوزها بهره بگیرد به عنوان مثال امسال توانستیم با ایجاد فضای الکترونیکی استعلام مالیات برای دریافت مجوزها ۸۰۰ هزار مراجعه را در سازمان امور مالیاتی کشور کاهش دهیم که این روند استفاده از تکنولوژی در بخش فعالان اقتصادی با حمایت و پشتیبانی اتاق بازرگانی تهران صدور مجوزها از ۷۲ روز به ۷۲ ساعت کاهش داده است و موجب شده تا سرمایه‌گذاری‌ها ۶۹ روز زودتر انجام شوند.وی با اشاره به اینکه موضوع بهبود فضای کسب و کار در وزارت اقتصاد مورد توجه است، اظهار داشت: بنگاه‌های اقتصادی برای ادامه فعالیت‌های خود با عوامل بیرونی مواجه هستند، به عنوان مثال برای عواملی مانند تورم و تغییر قیمت ارز به صورت کلان، تصمیم گیری و سیاست گذاری می‌شود که خارج از کنترل آنها قرار دارند.وی افزود: برخی عوامل بیرونی از سوی مدیران و افراد طراحی می‌شوند که از جمله آنها مواجهه بنگاه‌های اقتصادی با قوانین و مقرراتی است که هر روز بر اساس یک فکر جدید امکان تغییر آن وجود دارد که در این زمینه نیز حاکمیت تصمیم می‌گیرد و خارج از کنترل بنگاه محسوب می‌شود.

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen