انتخاب صفحه
شماره 5352 - پنجشنبه 27 شهریور 1399
شماره های پیشین:

معاون وزارت خارجه در نشست شورای حکام آژانس:

نمی‌توان از ایران انتظار رعایت همه تکالیف برجام را بدون برخورداری از حقوقش داشت

گروه سیاسی: معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه تاکید کرد: تا زمانی که اعضای جامعه بین‌المللی به طور محکم در مقابل سیاست‌های یکجانبه گرایی آمریکا ایستادگی کنند و ارزش‌ها، هنجارها و حقوق جامعه را ارتقاء دهند، برجام و بازرسی‌های مرتبط با آن توسط آژانس باقی 
خواهد بود.
محسن بهاروند طی سخنرانی مواضع جمهوری اسلامی ایران در مورد برجام را در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تشریح نمود.
وی با اشاره به اینکه  گزارش مدیرکل مجددا حاکی از این است که آژانس به انجام مأموریت خود در رابطه با فعالیت‌های راستی آزمایی تحت برجام، ادامه مي‌دهد، گفت: جمهوری اسلامی ایران به همکاری با آژانس ادامه مي‌دهد، اما یک سوال مهم در این میان مطرح است: اینکه آیا برجام و فعالیت‌های راستی آزمایی مطابق با آن مي‌توانند با وجود فشارهای اعمالی آمریکا و موقعیت دشواری که در مورد آن ایجاد کرده است، دوام بیاورند یا خیر؟ پاسخ من به این سوال، بله و خیر خواهد بود. همه چیز بستگی به جامعه بین‌المللی و طرف‌های کنونی برجام دارد.  ایالات متحده آمریکا از هیچ تلاشی برای باطل نمودن این توافق دریغ نمي‌کند. 
معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه تصریح کرد: ما مي‌توانیم اطمینان داشته باشیم که آمریکا نمي‌تواند هیچ جایگزینی نه برای برجام و نه دیگر سازوکارهای چندجانبه‌ای که از آن خارج شده است، معرفی نماید؛ دلیل این ادعا نیز روشن است. دیپلماسی آمریکا صرفا مبتنی بر یکجانبه گرایی و زورگوئی است، نه چندجانبه گرایی و همکاری. آمریکا روحیه و توان خود برای ارائه راه حل‌های منصفانه برای حل مشکلات بین‌المللی را از دست داده است. زمانیکه آمریکا فقط یاد گرفته تا خواسته‌های خود را بر دیگران به دلیل برداشت غلط از قدرت سخت خود دیکته کند، چگونه قادر خواهد بود تا به نگرانی‌های دیگران احترام بگذارد، یا با دیگران بر مبنای برابر مذاکره کند، و رایزنی‌های قابل قبول را برای همه طرفین ارائه کند؟ 
بهاروند تاکید کرد: حقیقت ساده است، ایالات متحده عضو برجام نیست که بخواهد از به اصطلاح اسنپ بک استفاده کند و اگر برای تخریب برجام به قطعنامه 2231 استناد مي‌کند، راه را اشتباه رفته است؛ زیرا اولا، هدف اصلی قطعنامه 2231 حفظ توافق و ارتقای اجرای برجام است، نه تبدیل آن به ابزاری برای تخریب برجام؛ و ثانیا، انجام اسنپ بک دارای رویه ای مشخص است که از طریق کمیسیون مشترک اعضای برجام مي‌گذرد و برای این کار، طرف آغازگر باید عضو کمیسیون مشترک باشد تا بتواند آن کار را انجام دهد. حتی اگر آمریکا عضو برجام هم بود، بدون اجرای تعهدات برجامی توأم با حسن نیت خود، نمي‌توانست به اسنپ بک 
استناد کند.
وی در پایان گفت: اجازه مي‌خواهم به سوالی که در ابتدا مطرح کردم، دوباره مطرح کنم. آیا برجام و بازرسی‌های مرتبط با آن که توسط آژانس انجام مي‌شود، مي‌تواند کماکان باقی بماند؟ تا زمانی که اعضای جامعه بین‌المللی به طور محکم در مقابل سیاست‌های یکجانبه گرائی آمریکا ایستادگی کنند و ارزش‌ها، هنجارها و حقوق جامعه را ارتقاء دهند، جواب بله خواهد بود. اگر ما بتوانیم تعادل بین حقوق و تعهدات ایران را که توسط برجام مقرر شده است، برقرار کنیم، دوباره پاسخ مثبت خواهد بود. نمي‌توان از کشور من انتظار داشت که همه تکالیف برجام را رعایت نماید، بدون آنکه از حقوق تعیین شده آن برخوردار نباشد. هیچ توافق بین‌المللی بدون تناسب بین اجرای حق و تکلیف، نمي‌تواند برای مدت خیلی طولانی پایدار باشد. برجام نیز از این قاعده مستثنی نیست.

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen