انتخاب صفحه
شماره 5352 - پنجشنبه 27 شهریور 1399
شماره های پیشین:

روزنامه‌بازی

روزنامه ایران 
 27 شهریور 1392

تیتر اول ایران به سخنان راهبردی رهبر انقلاب در جمع فرماندهان سپاه پاسداران اختصاص داشت؛ سخنانی که کلید واژه آن «نرمش قهرمانانه» بود و راهی تازه در گفتگو درباره موضوع هسته‌ای کشورمان گشود، راهی که نهایتا به امضای توافقنامه هسته‌ای موسوم به برجام شد.
از دیگر سخنان رهبری که در صفحه اول ایران بازتاب یافت، می‌توان به این عبارات اشاره کرد که «ما به علت اعتقاداتمان سلاح هسته‌ای را قبول نداریم و وقتی می‌گوییم هیچ کس نباید سلاح هسته ای داشته باشد، قطعا خودمان نیز دنبال آن نیستیم».
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen