انتخاب صفحه
شماره 5403 - یکشنبه 2 آذر 1399
شماره های پیشین:

آبرامز تاکید کرد

پرهیز ترامپ از درگیری نظامی در خاورمیانه

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با تاکید بر اینکه ترامپ هیچ قصدی برای ایجاد درگیری و تنش جدید در خاورمیانه ندارد، تهدیداتی را علیه کشورمان مطرح کرد.
به گزارش ایسنا، «الیوت آبرامز» نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در گفت وگو با العربیه مدعی شد: دونالد ترامپ قصد ندارد که درگیری جدیدی در منطقه ایجاد کند و او اخیرا خارج کردن برخی نیروهای آمریکایی از عراق و افغانستان را اعلام کرد اما ما به خوبی می دانیم که ایران فعالیت های خطرناکی در منطقه دارد و این امر را به وضوح در عراق دیدیم. فکر کنم که این مساله برای همگان روشن باشد.
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen