انتخاب صفحه
شماره 5447 - سه شنبه 23 دی 1399
شماره های پیشین:

روزنامه‌بازی

روزنامه اطلاعات 
 23 دی 1357

«پس از 15 سال امام خمینی به وطن باز می‌گردد / امام خمینی: شورای انقلاب اسلامی‌تشکیل شد»؛ اطلاعات در صفحه اول خود، این تیتر را با عکسی از بنیانگذار انقلاب به چاپ رساند.
تیتر مهم دیگر اطلاعات «اجتماع صدها هزار نفری امروز در دانشگاه» بود. دیگر سخنان امام خمینی که در صفحه اول اطلاعات به چاپ رسید، عبارت بودند از: اولین وظایف شورا، تاسیس دولت انتقالی، تشکیل مجلس موسسان و انجام انتخابات است/ ملت ایران موظف است به افسران و درجه داران شریف احترام بگذارد/ ارتش محترم نباید از خواست چند نفر برای کودتا تبعیت کند.

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen