انتخاب صفحه
شماره 5447 - سه شنبه 23 دی 1399
شماره های پیشین:

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور مطرح کرد

تهران ۲۰ درصد در مقابل حوادث طبیعی آمادگی دارد

نجار گفت: در تهران حدود ۲۰ درصد آمادگی حوادث طبیعی وجود دارد، ولی در حال حاضر به سمت بهبود شرایط در حرکتیم و اقدامات زیادی در این خصوص صورت گرفته است.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، دیروز تفاهم نامه همکاری میان ستاد مدیریت بحران کشور و بازار بزرگ ایران با هدف چگونگی همکاری بیشتر ایران مال با ستاد مدیریت بحران کشور در عملیات امداد رسانی در هنگام وقوع حوادث طبیعی به امضاء رسید.این مراسم با حضور انصاری مدیرعامل بازار بزرگ ایران و نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور برگزار شد.در همین مراسم رئیس سازمان مدیریت بحران کشور اظهار کرد: در دنیا مقام دهم و در آسیا نیز مقام چهارم در وقوع حوادث طبیعی را داریم.
وی ادامه داد: سال گذشته قانون دائمی‌مدیریت بحران ابلاغ شد که اساس آن بر پیشگیری است و ما به آن سمت حرکت می‌کنیم. نجار گفت: از ساختمان پلاسکو ۵۱ سال افراد بهره برداری کردند، ولی دریغ از اینکه اقدامات ایمنی در آنجا انجام شود. ما باید برای مقابله با حوادث و پیشگیری از آن همواره بکوشیم و آماده در مقابل این حوادث باشیم.وی افزود:در تهران حدود ۲۰ درصد آمادگی حوادث طبیعی وجود دارد، ولی در حال حاضر به سمت بهبود شرایط در حال حرکتیم و اقدامات زیادی در این خصوص انجام شده است. امیدواریم اتفاقی رخ ندهد و اگر اتفاقی نیز رخ داد با امضاء این تفاهم نامه می‌توانیم از این مجموعه کمک
 بگیریم.
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen