انتخاب صفحه
شماره 5448 - چهارشنبه 24 دی 1399
شماره های پیشین:

بهترین استراتژی بایدن در قبال ایران

یک پایگاه خبری آمریکایی در تحلیلی فرصت دولت جو بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا برای بازگشت به توافق هسته ای را محدود تلقی کرده و گفت دولت بایدن باید ابتدا با کنار گذاشتن اظهاراتش درباره دستیابی به توافقی جدید، در راستای بازگشت به شرایط اولیه پس از توافق هسته ای با ایران مذاکره کند. به گزارش پایگاه خبری lawfair در تحلیلی نوشت: به نظر می رسد تهران از بازگشت سریع دولت بایدن به توافق هسته ای استقبال می کند اما همزمان نیز سیگنال هایی ارسال می کند که فرصت اقدام کوتاه خواهد بود و اگر ایالات متحده  فورا مطابقت با مفاد تعهد را از سرنگیرد، این پنجره به سرعت و شاید برای همیشه بسته شود. بنابراین بهترین استراتژی بایدن پیگیری همزمان استراتژی های مکمل کوتاه مدت و بلند مدت است. 
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen