انتخاب صفحه
شماره 5449 - پنجشنبه 25 دی 1399
شماره های پیشین:

پیشنهاد

جواد لگزیان

ترجمه و انتشار کتابی در مورد ‌هابز

کتاب «هابز» نوشته «جرج مک‌دونالد راس»، استاد فلسفه دانشگاه لیدز و به ترجمه سیدمسعود آذرفام به همت انتشارات ققنوس بر پیشخان کتابفروشی‌ها نشست. به گزارش ایرنا، جرج مک دونالد راس عضو هیات علمی دانشگاه لیدز انگلیس و فعال در مرکز مطالعات دینی و فلسفی این دانشگاه است. کتاب وی به نام Starting with Hobbes چنانکه از نامش پیداست در مورد زندگی و افکار توماس‌هابز (۱۵۸۸ تا ۱۶۷۹)، فیلسوف انگلیسی و یکی از بنیانگذاران فلسفه سیاسی معاصر نوشته شده است.‌
هابز یکی از بنیان‌های غرب مدرن است و کتاب لویاتان از وی به ترجمه حسین بشیریه چاپ و بارها تجدید چاپ شده است، به دلیل همین اهمیت‌هابز در فلسفه سیاسی آثار دیگری نیز درباره او به ترجمه بشیریه و دیگران نیز به بازار آمده و در کتاب‌های تاریخ فلسفه نیز چون تاریخ فلسفه کاپلستون نیز جایگاهی مشخص دارد. اما کتاب‌هابز به نوشته مترجم شرحی مقدماتی، روان و دقیق از کلیت فلسفه‌هابز است و واجد این مزیت مهم نیز هست که با ارجاع مکرر به آثار او صدای فیلسوف را در پس انبوه تفاسیر و حاشیه‌ها خفه نمی‌کند و به او نیز مجال سخن گفتن می‌دهد.‌
هابز یکی از بنیانگذاران اندیشه مدرن و از پراهمیت‌ترین و تاثیرگذارترین فیلسوفان قرن هفدهم است. 
با وجود این امروزه او را غالبا با فلسفه سیاسی اش و به خصوص کتاب لویاتان می‌شناسند اما کتاب حاضر در پی آن است که در قالب شرحی مقدماتی، کلیت آرا و نظریات‌هابز را به نحوی منسجم ترسیم کند و با ارجاع مکرر به آثار خود‌هابز خواننده را از حد شرح‌ها فراتر ببرد و به مطالعه متن‌های اصلی او ترغیب کند. 
این کتاب در هفت فصل با نام‌های زندگی و آثار، نظریه شناخت، ماده‌باوری، انسان، جامعه، دین و تاثیر‌هابز و در ۲۵۵ صفحه ترجمه شده، ضمن اینکه فصل آخر به معرفی منابعی در مورد‌هابز به زبان انگلیسی اختصاص دارد که چون به تفکیک یعنی در مورد زندگی، آثار و تاثیرگذاری وی دسته‌بندی شده برای دانشجویان، اساتید و علاقه‌مندان فلسفه راهگشاست. ترجمه کتاب نیز، دست‌کم وقتی آن را تورق می‌کنیم، ترجمه روان و دقیقی است که همراهی خواننده را با این اثر تا حد زیادی همواره می‌کند.
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen