انتخاب صفحه
شماره 5449 - پنجشنبه 25 دی 1399
شماره های پیشین:

برنامه‌ریزی برای تحقق نهضت ساخت داخل در صنعت لوازم‌خانگی

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر بسترسازی برای تحقق نهضت ساخت داخل در صنعت لوازم‌خانگی، گفت: محدودیت‌های بین‌المللی فرصتی در اختیار قرار داد که باید با استفاده از آن توان تولید در صنایع راهبردی را بیش از پیش افزایش دهیم.به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، «مهدی صادقی ‌نیارکی» در نشست بررسی وضعیت زنجیره ارزش صنعت لوازم‌خانگی با حضور «علی آقامحمدی» رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبر معظم انقلاب و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار تدوین نقشه راه برای توسعه صنعت لوازم‌خانگی به عنوان یکی از صنایع پیش‌ران در کشور شد.وی افزود: سیاست‌گذاری در این نشست‌ها بر توانمندسازی زنجیره‌ها اعم از زنجیره تولید و ارزش متمرکز است.صادقی‌نیارکی ادامه‌داد: ایجاد همکاری مشترک و تقسیم کار در بخش تشکل‌ها، صنایع پیش‌ران و دستگاه‌های اجرایی، از جمله رویکردهای وزارت صنعت برای توسعه صنعت لوازم خانگی است.وی با تاکید بر تجمیع تقاضا در کل زنجیره، بیان‌داشت: درصدد هستیم با همکاری صاحب‌نظران صنعت لوازم‌خانگی و با توجه به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود در این بخش، نقشه‌راه مشخصی برای حداکثرسازی تولید و صادرات در این صنعت تدوین شود.معاون امور صنایع وزارت صنعت تاکیدکرد: باید مسیر منسجمی‌طراحی شود و نگاه تامین و لجستیک مشترک در این صنعت شکل بگیرد.وی افزود: پیش‌تازان این صنعت باید در قالب مجموعه‌ای منسجم، برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه توسعه ساخت داخل، توسعه برند، نوآوری رسوخ فناوری و دانش فنی و غیره طراحی کنند.صادقی‌نیارکی تصریح‌کرد: «جهش تولید» در انواع لوازم خانگی با رعایت الزام‌ها و استانداردهای مصرف انرژی و زیست‌محیطی، توسعه صادرات برخی لوازم‌خانگی به کشورهای همجوار و توازن و پایداری نسبی زنجیره تامین در این صنعت متناسب با شرایط موجود، از جمله اهدافی است که در این برنامه اجرایی دنبال می‌شود.

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen